28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Proizvodnja: pretvarac DC/AC, kontrola faza KF-3, nivostat NS-R(B), regulatori brzine monofaznog i trofaznog motora ventilatora, detekcija ukljucenja sijalica KS-2, laser linijski crveni i dr.
Projektovanje i izrada komandnih razvodnih ormara
Projektovanje
dalje u kategoriju
Servis elektromotora, agregata, kompresora, rucnih alata, uredaja u industrijskoj elektronici i dr.
Servis svih vrsta pumpi
Prodaja sklopne, mjerne i regulacione tehnike, industrijske automatizacije, instrumenati, alati itd.
Prodaja dizel agregata snaga 10kVA i vecih, proizvodaca KJ
Prodaja frekventnih regulatora proizvodaca Encom
Frekventni regulatori
dalje u kategoriju

Pretraga po kategorijama

Mini PLC APB serije

Print
Created on 28 May 2014 Last Updated on 21 January 2015
Written by admin Hits: 1668

APB serija mini PLC je četvrta generacija PLC razvijena u Array Electronics:
- CE certifikat,
- zaštita od greške u napajanju,
- analogni ulazi i izlazi,
- brzi brojački ulazi i izlazi,
- novi funkcionalni blokovi sa PWM, PTO, SMS i sl.

- SMS modul za proširenje,
- sat realnog vremena,
- zaštita pomoću lozinke,
- fleksibilne proširene funkcije (1141, 640),
- kapacitet 320 logičkih funkcijskih blokova,
- MODBUS protokol,
- LCD displej malih dimenzija sa višejezičkom podrškom,
- glavni moduli 12/22/24 tačaka ulaz/izlaz, moduli za proširenje 22 tačke U/I,
- besplatan program APB Software.
Raspoloživi modeli:
- APB-12MRA,
- APB-12MGD,
- APB-12MGDL,
- APB- 22MGD,
- APB-22MGDL,
- APB-24MRDL,

Raspoloživi moduli za proširenje:
- APB-22ERA,
- APB-22ERD,
- APB-22EGD,

Dodatna oprema za mini PLC APB serije:
- APB-DUSB kabl za programiranje,
- APB-232 komunikacioni kabl RS-232,
- APB-ECB kabl za povezivanje PLC i modula za proširenje,
- APB-SMS modul za slanje i prijem SMS poruka,

Uputstva i programi za APB seriju PLC-a mogu se preuzeti na stranici...