Pretraga po kategorijama

Laser linijski crveni

PDFPrintEmail
Laser_linijski_c_4ccfd70fa0d3b.jpgLaser_linijski_c_4ccfd70fa0d3b.jpg
Description

POSTAVLJANJE UREĐAJA
Laser se ne smije postavljati u neposrednoj blizini izvora toplotnog zračenja, kao ni u prostorijama sa velikom vlagom. Radna temperatura treba da bude u dozvoljenom opsegu.

ODRŽAVANJE
U zavisnosti od uslova okruženja u kome se nalazi, povremeno je potrebno očistiti lasersku optiku. Preporučuje se čišćenje komprimovanim vazduhom ili pamučnom krpom i alkoholom. Linijski laser nema mogućnosti podešavanja od strane korisnika. Takođe, ne postoje nikakvi servisni dijelovi koje bi korisnik trebao mijenjati, već u slučaju problema u radu lasera servis vrši ovlašteno lice. U slučaju otvaranja lasera neće se priznati garancija!

MJERE SIGURNOSTI
Nikad ne usmjeravajte laser u pravcu drugih ljudi niti refleksivnih površina, jer ćete time izložiti ljudsko oko opasnom zračenju koje oštećuje vid!
Nikad ne montirajte laser u nivou oka!


GARANCIJA
Za laser linijski crveni dajemo 12 mjeseci garancije, uz uslov pravilnog korištenja.