Pretraga po kategorijama

 

Mikroprekidači Z serije Mikroprekidači CZ (AZ) serije

Mikroprekidači V serije Minijaturni mikroprekidač

Mikroprekidači Z serije

Tehničke karakteristike

Brzina rada 0,01mm/s - 1000mm/s
Radna frekvencija Mehanička 240 operacija /min.
Electrična 20 operacija /min.
Otpornost kontakta 15mΩ max. (inicijalna vrijednost)
Otpornost izolacije 100mΩ min. (na 500VDC)
Dielektrična čvrstoća 1000VAC, 50/60Hz za 1 minut između stezaljki istog polariteta
1500VAC, 50/60 Hz za 1 minut izmedu metalnih dijelova i zemlje
1500VAC, 50/60 Hz za 1 minut između svake stezaljke i zemlje
Frekevencija vibracija 10-55Hz
Udar Mehanički: 1.000m/s2
Kvar: 300m/s2
Temperatura ambijenta -25ºC do +80°C
Vlažnost ambijenta 85% RH max.
Vijek trajanja Mehanički: 20.000.000 operacija min.
Električni: 500.000 operacija min.
Težina oko 22g do 55g
Stepen zaštite IP65
Standard Omron

Nazivne vrijednosti struje

Nazivni napon
(V)
Neinduktivno opterećenje
(A)
Induktivno opterećenje
(A)
Struja uklapanja
(A)
Rezistivno
opterećenje
Sijalica sa
žarnom niti
Induktivno
opterećenje
Motor
NC NO NC NO NC NO NC NO NC NO
125VAC
250VAC
500VAC
15
15
3
3
2,5
1,5
1.5
1,25
0,75
15
15
2,5
5
3
1,5
2,5
1,5
0,75
30 max. 15 max.
8VDC
14VDC
30VDC
125VDC
250VDC
15
15
6(2)
0,4
0,2
3
3
3
0,4
0,2
1,5
1,5
1,5
0,4
0,2
15
10
5
0,05
0,03
5
5
5
0,05
0,03
2,5
2,5
2,5
0,05
0,03

U ponudi imamo:

Oznaka Šifra
Z-15G-B 55010069

Oznaka Šifra
Z-15GD-B 55010067

Oznaka Šifra
Z-15GQ-B 55010063

Oznaka Šifra
Z-15GQ22-B 55010066

Oznaka Šifra
Z-15GQ21-B 55010100

Oznaka Šifra
Z-15GW21-B 55010101

Oznaka Šifra
Z-15GW-B 55010064

Oznaka Šifra
Z-15GW22-B 55010065

Oznaka Šifra
Z-15GW2-B 55010068

Oznaka Šifra
Kućište mikroprekidača Z-15G 55010302

 

Mikroprekidači CZ (AZ) serije

Tehničke karakteristike

Brzina rada 0,5mm/s - 500mm/s
Radna frekvencija Mehanička 120 operacija /min.
Electrična 30 operacija /min.
Otpornost kontakta 15mΩ max. (inicijalna vrijednost)
Otpornost izolacije 100mΩ min. (na 500VDC)
Dielektrična čvrstoća 1000VAC, 50/60Hz za 1 minut između stezaljki istog polariteta
1500VAC, 50/60 Hz za 1 minut izmedu metalnih dijelova i zemlje
1500VAC, 50/60 Hz za 1 minut između svake stezaljke i zemlje
Frekevencija vibracija 10-55Hz
Udar Mehanički: 1.000m/s2
Kvar: 300m/s2
Temperatura ambijenta -10ºC do +80°C
Vlažnost ambijenta ≤95% RH max.
Vijek trajanja Mehanički: 10.000.000 operacija min.
Električni: 500.000 operacija min.
Težina oko 60g
Stepen zaštite IP65

Nazivne vrijednosti struje

Nazivni napon
(V)
Neinduktivno opterećenje
(A)
Induktivno opterećenje
(A)
Rezistivno
opterećenje
Sijalica sa
žarnom niti
Induktivno
opterećenje
Motor
NC NO NC NO NC NO NC NO
125VAC
250VAC
500VAC
10
10
3
3
2,5
1,5
1,5
1,25
0,75
10
10
2,5
5
3
1,5
2,5
1,5
0,75
8VDC
14VDC
30VDC
125VDC
250VDC
10
10
8
0,5
0,25
3
3
3
0,4
0,2
1,5
1,5
1,5
0,4
0,2
6
6
6
0,05
0,03
6
6
5
0,05
0,03
5
5
2,5
0,05
0,03

U ponudi imamo:

Oznaka Šifra
CZ(AZ)-7312 55010240

Oznaka Šifra
CZ(AZ)-7310 55010242

Oznaka Šifra
CZ(AZ)-7311 55010241

Oznaka Šifra
CZ(AZ)-7110 55010248

Oznaka Šifra
CZ(AZ)-7141 55010244

Oznaka Šifra
CZ(AZ)-7144 55010247

Oznaka Šifra
CZ(AZ)-7121 55010245

Oznaka Šifra
CZ(AZ)-7124 55010246

Oznaka Šifra
CZ(AZ)-7100 55010249

Oznaka Šifra
CZ(AZ)-7166 55010243

Mikroprekidači V serije

Tehničke karakteristike

Otpornost kontakta 15mΩ max. (inicijalna vrijednost)
Otpornost izolacije 100mΩ min. (na 500VDC)
Dielektrična cvrstoca 1000VAC 50/60Hz za 1 minut
Vijek trajanja Mehanički: 10.000.000 operacija min.
Električni: 100.000 operacija min.(puno opterecenje)
Standard Omron

U ponudi imamo:

Oznaka Šifra
V-156-1-5 55010075

Oznaka Šifra
V-155-1-5 55010074

Oznaka Šifra
V-153-1-5 55010073

Oznaka Šifra
V-152-1-5 55010072

Oznaka Šifra
V-151-1-6 55010071

Oznaka Šifra
V-151-1-5 55010070

Oznaka Šifra
YL268-03 14200032

Minijaturni mikroprekidači

U ponudi imamo:

Oznaka Šifra
M4-A10-03-17 55010263

Oznaka Šifra
M4-A10-03-14W 55010264

Results 1 - 1 of 1

Mikroprekidači