Pretraga po kategorijama

PLC AF (FAB) serije Dodatna oprema

AF (FAB) mini PLC je programibilni logički kontroler, koji se programira sa FBD (Function Block Diagram). FBD je jednostavniji za upotrebu i učenje od klasičnog programiranja PLC-a (Ladder diagram and instruction). Uređaj je osmišljen kao tradicionalni PLC kombinovan sa LCD panelom. PLC se programira sa pripadajućim programom, ili sa samog LCD panela putem funkcijskih tastera.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AF (FAB) MINI PLC

Tip AF-xxMR-A AF-xxMR-E AF-xxMT-E
Napajanje 100-240VAC DC12/24V DC12/24V
Potrošnja 5W 200mA 200mA
Digitalni ulaz Napon AC 80-240V DC 10-24V DC 10-24V
Struja 0,2m < 1mA < 1mA
Izlazi Relejni
10A max
Relejni
10A max
Tranzistroski NPN
80VD Max. 2A
Ugrađen displej nema
Radni uslovi Radna temperatura -20° ~ 70°C
Temperatura skladištenja -40° ~ 70°C
Zaštita IP20
RTC Max ±5s/dan
Montaža DIN šina 35mm
Programska memorija Tajmeri 127
Brojači 127
Funkcionalni blokovi 127
RTC interval 127
Kapacitet 64K

IZGLED I DIMENZIJE

Dimenzije
AF-10M

Dimenzije
AF-20M

POVEZIVANJE

Ulazni stepen
AF-10MR-A AF-10MR-E; AF-10MT-E

AF-20MR-A AF-20MR-D; AF-10MT-E

Izlazni stepen
AF-10MR-A AF-10MR-E; AF-10MT-E

AF-20MR-A AF-20MR-D; AF-10MT-E

RASPOLOŽIVI MODELI

Tip Šifra Napajanje Ulaz Izlaz
AF-10MRA 55060061 AC100-240V 6 digitalnih (PNP) 4 Relejna
AF-10MRE 55060062 DC12-24V 6 digitalnih (PNP) 4 Relejna
AF-10MTE 55060063 DC12-24V 6 digitalnih (PNP) 4 Tranzistorska(NPN)
AF-20MRA 55060064 AC100-240V 12 digitalnih (100-240V) 8 Relejnih
AF-20MRD 55060065 DC12-24V 12 analognih/digitalnih (PNP) 8 Relejnih
AF-20MRE 55060066 DC12-24V 12 digitalnih (PNP) 8 Relejnih

 

DODATNA OPREMA

 

LCD panel AF-LCD
4x10 karaktera za monitoring i pisanje programa
(šifra 28010189)

Modul za učitavanje programa
sa jednog uređaja i prenošenje na drugi
bez posredstva PC-ja
(šifra 55060067)

Kabl AF-DUSB za programiranje pomoću PC-ja
iz programa QuickII
(šifra 14010203)

Komunikacioni kabl AF-C485 za povezivanje AF PLC
na RS485 interfejs za daljinsku komandu
(šifra 14010217)