Pretraga po kategorijama

PLC SR serije Moduli za proširenje Dodatna oprema

SR mini PLC je programibilni logički kontroler, koji se programira sa FBD (Function Block Diagram). FBD je jednostavniji za upotrebu i učenje od klasičnog programiranja PLC-a (Ladder diagram and instruction). Uređaj je osmišljen kao tradicionalni PLC kombinovan sa LCD panelom. PLC se programira sa pripadajućim programom, ili sa samog LCD panela putem funkcijskih tastera.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SR MINI PLC

Tip SR-12MRDC / SR-22MRDC SR-12MTDC / SR-22MTDC
Napajanje DC12/24V
Digitalni ulaz Napon DC 10-24V
Struja < 1mA
Analogni ulaz 0-10VDC
Izlazi Relejni
10A max
Tranzistroski NPN
80VD Max. 2A
Ugrađen displej nema
Radni uslovi Radna temperatura -20° ~ 70°C
Temperatura skladištenja -40° ~ 70°C
Zaštita IP20
RTC Max ±5s/dan
Montaža DIN šina 35mm
Programska memorija Tajmeri 128
Brojači 128
Funkcionalni blokovi 128
RTC interval 128
Kapacitet 64K

IZGLED I DIMENZIJE

1. Napajanje
(100~240VAC ili 12~24VDC)
2. Ulazni priključci
3. Tasteri za rad sa displejem
4. Komunikacioni priključak
5. Izlazni priključci
6. LCD displej

Dimenzije
SR-12M

Dimenzije
SR-22M

POVEZIVANJE

Analogni ulaz

Analogni ulazi
SR-12M

 

Analogni ulazi
SR-22M

Digitalni ulaz

 

Digitalni ulazi
SR-12M

 

Digitalni ulazi
SR-22M

Relejni izlaz

 

Relejni izlazi
SR-12M

 

Relejni izlazi
SR-22M

Tranzistorski
izlaz

 

Tranzistorski
izlazi
SR-12M

 

Tranzistorski
izlazi
SR-22M

ZNAČENJE OZNAKE

 

RASPOLOŽIVI MODELI

Tip Šifra Napajanje Ulaz Izlaz
SR-12MRDC 55060055 DC12-24V 8 (PNP) (6 Analog) 4 Relejna
SR-12MTDC 55060056 DC12-24V 8 (PNP) (6 Analog) 4 Tranzistorska (NPN)
SR-12MRAC 55060069 AC230V 8 (PNP) (6 Analog) 4 Tranzistorska (NPN)
SR-22MRDC 55060057 DC12-24V 14(PNP) (8 Analog) 8 Relejnih
SR-22MTDC 55060058 DC12-24V 14(PNP) (8 Analog) 8Tranzistorska (NPN)

 

MODULI ZA PROŠIRENJE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tip SR-20ERD SR-20ETD
Napajanje DC12/24V
Digitalni ulaz Napon DC 10-24V
Struja < 1mA
Izlazi Relejni max. 10A Tranzistorski
80VD max. 2A
Radni uslovi Radna temperatura -20° ~ 70°C
Temperatura skladištenja -40° ~ 70°C
Zaštita IP20
RTC Max ±5s/dan
Montaža DIN šina 35mm

IZGLED I DIMENZIJE

1. Napajanje proširenja
2. Priključne kleme ulaza
3. Konektor za spajanje narednog
modula
4. Priključne kleme izlaza
5. Konektor za spajanje prethodnog
modula ili procesorske jedinice
6. LED signalizacija napajanja
7. Dip prekidači za podešavanje
adrese proširenja

POVEZIVANJE SA PROCESORSKOM JEDINICOM

Povezivanje pomoću adaptera
koji se dobije uz modul proširenja


Povezivanje pomoću adaptera
za udaljenu vezu

 

RASPOLOŽIVI MODULI PROŠIRENJA

Tip Šifra Napajanje Ulaz Izlaz
SR-20ERD 55060059 DC12-24V 12 (PNP) (6 Analog) 8 Relejnih
SR-20ETD 55060060 DC12-24V 12 (PNP) (6 Analog) 8 Tranzistorska (NPN)

 

DODATNA OPREMA

 

LCD panel  SR-WRT
4x10 karaktera za monitoring
(šifra 28010184)

LCD panel  SR-HMI-B
4x10 karaktera za definisanje funkcija
(šifra 28010185)

Pribor SR-EHC za udaljenu montažu LCD panela 
(šifra 28010186)

Kabl SR-ECBD za povezivanje modula proširenja
(šifra 28010187)

Komunikacioni kabl SR-DUSB za programiranje
(šifra 28010188)