Pretraga po kategorijama

PLC APB serije Moduli  proširenja

Dodatna oprema

APB mini PLC je programibilni logički kontroler, koji se programira sa FBD (Function Block Diagram). FBD je jednostavniji za upotrebu i učenje od klasičnog programiranja PLC-a (Ladder diagram and instruction). Uređaj je osmišljen kao tradicionalni PLC kombinovan sa LCD panelom. PLC se programira sa pripadajućim programom, ili sa samog LCD panela putem funkcijskih tastera.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE APB MINI PLC

Tip APB-12MRA(L) APB-12MGD(L) APB-22MGD(L) APB-24MRD(L)
Napajanje 100-240VAC 12-24VDC
RTC pamti 160h/6 mjeseci
RTC greška max ±20s/mjesec
ULAZI
Digitalni ulaz 8(I0-I7) 8 (I0-I7) 14 (I0-ID) 14 (I0-ID)
Analogni ulazi - 8 (I0-I7) 12 (I0-IB) 12 (I0-IB)
Brzi ulazi - 4 (I4-I7) 4 (I4-I7) 4 (I4-I7)
Analogni strujni ulaz 4-20mA - - - 2 (A0-A1)
Ulazni napon (digitalni) 0-240VAC 0-24VDC
Ulazni napon (analogni) - 0-10VDC
Ulaz OFF 0-70VAC 0-5VDC
Ulaz ON 85-265VAC 8,5-28VDC
Minimalno vrijeme 1 do 0 - 50ms
Minimalno vrijeme 0 do 1 - 50ms
RELEJNI IZLAZI
Izlazni napon (AC) 0-240VAC - - 0-240VAC
Izlazni napon (DC) 0-24VDC - - 0-24VDC
Izlazni struja (otporno opterećenje) 10A 2A 2A 10A
Izlazni struja (induktivno opterećenje) 2A 2A 2A 2A
Minimalno vrijeme 1 do 0 8ms - - 8ms
Minimalno vrijeme 0 do 1 10ms - - 10ms
TRANZISTORSKI IZLAZI
Tip - PNP PNP -
Izlazi - 4 (Q0-Q3) 8 (Q0-Q7) -
Brzi izlazi - 2 (Q2-Q3) 2 (Q2-Q3) -
Izlazni napon - 0-24VDC 0-24VDC -
Izlazna struja - 2A 2A -
Vrijeme isključenja - 8ms 8ms -
Vrijeme uključenja - 8ms 8ms -
ANALOGNI IZLAZ
Strujni 4-20mA - 2

ZNAČENJE OZNAKE

IZGLED I DIMENZIJE

1. Napajanje (100-240VAC ili 12-24VDC)
2. Ulazni priključci
3. Priključak za bateriju RTC
4. HMI LCD displej
5. Indikatori napajanja
6. Priključak za module proširenja
7. Komunikacioni priključak
8. Izlazni priključci

Dimenzije
APB-12xxx

Dimenzije
APB-22xxx
APB-24xxx

POVEZIVANJE

Ulazni stepen

APB-12xxA
AC ulazi

APB-12xxD
digitalni DC ulazi

APB-12xxD
analogni ulazi

APB-24xxD
analogni ulazi

Izlazni stepen
APB-12xRx
relejni izlazi

APB-12xTx
tranzistorski NPN izlazi

APB-12xGx
tranzistorski PNP izlazi

RASPOLOŽIVI MODELI

Tip Šifra Napajanje Ulaz Izlaz Displej
APB-12MRA 55060049 AC100-240V 8  AC ulaza 4 relejna (Q0-Q4) nema
APB-12MGD 55060047 DC12-24V 8 digitalnih(I0-I7)/
8 analognih (I0-I7, 0-10V)/
4 brza (I4-I7)
4 tranzistorska (PNP)/
2 brza (Q2-Q3)
nema
APB-12MGDL 55060048 DC12-24V 8 digitalnih(I0-I7)/
8 analognih (I0-I7, 0-10V)/
4 brza (I4-I7)
4 tranzistorska (PNP)/
2 brza (Q2-Q3)
ima
APB-22MGD 55060050 DC12-24V 14 PNP (I0-ID)/
8 analognih (I0-I7, 0-10V)/
4 brza (I4-I7)
8 tranzistorskih (PNP)/
2 brza (Q2-Q3)
nema
APB-22MGDL 55060051 DC12-24V 14 PNP (I0-ID)/
8 analognih (I0-I7, 0-10V)/
4 brza (I4-I7))
8 tranzistorskih (PNP)/
2 brza (Q2-Q3)
ima
APB-24MRDL 55060070 DC12-24V 2 analogna strujna 4-20mA (A0-A1) +
14 PNP/
12 analognih (I0-IB, 0-10V)/
4 brza (I4-I7)
6 relejnih +
2 analogna strujna 4-20mA
ima

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODULA PROŠIRENJA APB MINI PLC

Tip APB-22ERA APB-22ERD APB-22EGD
Napajanje 100-240VAC 12-24VDC
DIGITALNI ULAZI
Digitalni ulaz 14 digitalnih (I10-I1D)
Ulazni napon 0-240VAC 0-24VDC
Signal 0 0-40VAC 0-5VDC
Signal 1 85-240VAC 10-24VDC
Minimalno vrijeme 1 do 0 50ms
Minimalno vrijeme 0 do 1 50ms
RELEJNI IZLAZI
Broj 8 (Q0-Q7) -
Izlazni napon 0-240VAC 0-24VDC -
Izlazni struja (otporno opterećenje) 10A max -
Izlazni struja (induktivno opterećenje) 2A max -
Vrijeme rakcije 1 do 0 10ms -
Vrijeme reakcije 0 do 1 10ms -
ON/OFF (mehanički) 10Hz -
ON/OFF (otporno) 2Hz -
ON/OFF (induktivno) 0,5Hz -
TRANZISTORSKI IZLAZI
Broj - 8(Q0-Q7)
Tip - PNP
Izlazni napon - 24VDC
Izlazna struja - 2A
Vrijeme reakcije 1 do 0 - 8ms
Vrijeme reakcije 0 do 1 - 8ms

 

IZGLED I DIMENZIJE

1. Napajanje modula
2. Ulazni priključci
3. Izlazni priključci
4. Konektor za spajanje na PLC ili prethodni modul
5. Konektor za spajanje narednog modula
6. Mikroprekidači za podešavanje adrese proširenja
7. Tabela za podešavanje adrese proširenja

Dimenzije APB-22Exx

RASPOLOŽIVI MODULI ZA PROŠIRENJE APB SERIJE

Tip Šifra Napajanje Ulaz Izlaz
APB-22ERA 55060052 AC100-240V 14 digitalnih 8 relejnih
APB-22ERD 55060053 DC12-24V 14 digitalnih 8 relejnih
APB-22EGD 55060054 DC12-24V 14 digitalnih 8 tranzistorskih (PNP)

DODATNA OPREMA

APB-DUSB
Komunikacioni kabl za programiranje APB serije PLC
Šifra 14010202

APB-232
Komunikacioni kabl za vezu PLC-a sa panelom SH300
Šifra 14010216

APB-ECB
Kabl za povezivanje PLC sa modulima za proširenje
Šifra 14010222

APB-SMS
Modul za slanje SMS poruka
Šifra 55060071