Pretraga po kategorijama

DC/AC pretvarač napona je uređaj koji služi isključivo za napajanje pumpi centralnog grijanja nazivnog napona 220VAC.
Ovaj uređaj objedinjuje dvije funkcije: pretvarač napona i punjač akumulatora.
Osnovna funkcija ovog uređaja je pretvaranje istosmjernog napona 12VDC (akumulator) u naizmjenični napon 220V 50Hz.
Pored ove funkcije DC/AC pretvarač ima i ulogu punjača akumulatora, tj. kada postoji napon mreže vrši se regulisano dopunjavanje akumulatora, da bi u slučaju nestanka napona, akumulator bio pun i spreman za napajanje potrošača.

U ponudi imamo:

  • Pretvarač 200VA za pumpe centralnog grijanja do 120W, uz koje preporučujemo akumulator do 70Ah,
  • Pretvarač 250VA za pumpe centralnog grijanja do 150W, uz koje preporučujemo akumulator do 100Ah,
  • Pretvarač 500VA za pumpe centralnog grijanja do 300W, uz koje preporučujemo akumulator do 180Ah.

DC/AC pretvarač napona 200 i 250VA DC/AC pretvarač napona 500VA

 

Tehničke karakteristike

Pretvarača napona

Ulazni napon (12-14)VDC
Izlazni napon 230V ± 5%, 50Hz
Izlazna snaga trajna: 200VA, 250VA, 500VA

Punjač akumulatora

Ulazni napon 230V ± 5%, 50Hz
Maksimalna struja punjenja (zavisno od izlazne snage): 10A, 15A, 35A
Stepen meh. zaštite IP 21
Sistem zaštite