Pretraga po kategorijama

Pretvarač napona DC/AC 200VA i 250VA

PDFPrintEmail
Pretvara___napon_4cd9263196748.jpgPretvara___napon_4cd9263196748.jpg
Description

Dimenzije pretvarača napona DC/AC 200VA i 250VA

Dimenzije kutije (dxšxv): (15,5x18x12,5)cm
Težina uređaja cca 5kg i 5,5kg

 

PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA


- Uređaj postaviti u suvu prostoriju, bez prisustva agresivnih gasova, isparenja kiselina i sl.
- Priključne kablove sa akumulatorskim klemama, koji su montirani na uređaj, spojiti na polove napunjenog olovnog akumulatora, vodeći računa o polaritetu. Klema sa   oznakom + se vezuje na + pol akumulatora, a klema sa oznakom - se vezuje na - pol akumulatora.
- U šuko utičnicu montiranu na uređaju priključiti potrošač (vodeći računa da snaga priključenog potrošača ne pređe nazivnu snagu DC/AC pretvarača).
- Priključni kabl uređaja sa šuko utikačem priključiti na mrežu napona 220VAC.

Ukoliko je na izlaznu utičnicu priključen potrošač, on će raditi jer je prisutan nazivni napon iz mreže ili pretvoren iz akumulatora. Predviđena je sledeća signalizacija:
MREŽA - signalizira da je prisutan napon mreže;
PUNJAČ - signalizira da se vrši dopunjavanje akumulatora;
PRETVARAČ - signalizira da se priključeni uređaj napaja iz akumulatora, zbog nestanka napona električne mreže, osim u slučaju praznog ili neispravnog akumulatora;

Minimalna snaga potrošača koji se može priključiti na pretvarač je 40W. Ovo važi za slučaj kada se potrošač napaja iz akumulatora.

Napomena: Pri prvom priključenju pretvarača, kao i pri prvom priključenju u novoj sezoni grijanja, ostaviti priključen akumulator minimalno 15 minuta. Ovo je bitno iz razloga da se akumulator dopuni tako da napon akumulatora bude minimalno 12,8V. Nakon toga potrebno je izvršiti simulaciju nestanka napona mreže, tj. testiranje funkcije pretvarača. Priključni kabl uređaja sa šuko utikačem isključiti sa mreže. U tom trenutku gase se  signalne sijalice MREŽA i PUNJAČ, a pali se signalna sijalica PRETVARAČ. Napajanje potrošača je iz akumulatora, a potrošač nesmetano radi. Pumpa i transformator u pretvaraču promijene zvuk zbog nesinusnog oblika izlaznog napona.
Po ponovnom priključivanju uređaja na mrežu, signalne sijalice MREŽA i PUNJAČ se pale, signalna sijalica PRETVARAČ se gasi, što je znak da je napajanje potrošača iz električne mreže i da se akumulator dopunjava.


Izbor kapaciteta akumulatora
Određivanje potrebnog kapaciteta akumulatora možete izvršiti na slijedeći način:
Q = I x t (Ah)     
I = 1/6 x P2 (A), pri naponu akumulatora 12V
gdje su:
Q  - kapacitet akumulatora (Ah)
t   - vrijeme rada pretvarača (h)
P2 - snaga potrošača (pumpe) (W)

Primjer:
P2 = 40 (W)
t = 4 (h)
Q = ?

Q = I xt = 1/6 x P2 x t = 1/6 x 40 x 4 = 26,68 (Ah)
Preporuka: izabrati akumulator 12V, 36 (Ah)

NAPOMENE ZA DC/AC PRETVARAČE:
- Kako je ovaj uređaj dimenzionisan za dopunjavanje akumulatora, a ne za punjenje praznog akumulatora, nije dozvoljeno priključivanje praznog akumulatora na uređaj.
- Nove akumulatore treba  dopuniti prije upotrebe.
- Preporučuje se korišćenje olovnog akumulatora. Akumulator održavati prema uputstvu proizvođača.
- Ukoliko duže vremena nije bilo nestanka mrežnog napona potrebno je simulirati nestanak el. energije jednostavnim isključenjem sa mreže, odnosno vađenjem utikača iz mrežne utičnice.
- U slučaju nestanka el. energije duže od 4 sata preporučuje se isključivanje uređaja iz mreže i pri prvom dolasku el. energije dopuniti akumulator namjenskim punjačem.
- Preporučuje se upotreba cijevnog termostata, koji ima ulogu isključenja pumpe kada temperatura cijevi padne ispod zadate temperature.
- Za dodatne informacije, reklamacije i sl. obratite se na adresu proizvođača.


Garancija:
Na uređaje dajemo 12 mjeseci garancije, uz uslov pravilnog korištenja.