Pretraga po kategorijama

 

Kontrola faza KF-3 služi za zaštitu trofaznih elektromotora pojedinačno. Moguće su i slične aplikacije kao što je zaštita elektromotornih pogona pri čemu se vrši nadzor nad mrežom, ali ne i nad svakom jedinicom posebno.

Tehničke karakateristike

Ulaz: 3x400V~ 50Hz +N
Napon prorade zaštite: 175V~
Vrijeme prorade: cca 1s
Vrijeme resetovanja: cca 10s
Potrošnja: 1,9VA
Zaštita: IP50
Dimenzije: 30x92x71 mm
Montaža: C-šina (35x7)mm