Pretraga po kategorijama

U skladu sa tehnološkim zahtjevima koji se tiču humanog omamljivanja životinja i preporuka koje se odnose na pomenutu oblast, a u saradnji sa tehničkim osobljem "Tropik ribarstva" Banja Luka, razvijen je ovaj uređaj, tip UOR 200-42-4, koji je kompromisno rješenje između pomenutih elemenata. Težište je svakako bezbjednost ljudi koji rukuju uređajem, kao i ljudi koji se mogu naći u neposrednoj blizini, uz pridržavanje uputstava za rukovanje i održavanje.

 

Uređaj se priključuje na električnu mrežu, na način koji odgovara uslovima eksploatacije. Zaštita od napona dodira je izvedena mehaničkom zaštitom dijelova pod mrežnim naponom i zaštitnim uzemljenjem metalnih dijelova unutar kućišta koji pri bilo kojoj nepravilnosti mogu doći na potencijal iznad dozvoljenog napona dodira, kao i smanjenim naponom. Izlazni napon, koji ne prelazi maksimalno dozvoljeni napon dodira je galvanski odvojen od električne mreže transformatorom sa prostorno odvojenim namotajima primara i sekundara. Vrijednost izlaznog napona je srazmjerna vrijednosti napona napajanja i obrnuto srazmjerna radnoj struji uređaja, ali se uklapa u dozvoljeno odstupanje napona električne mreže. Učestanost izlaznog napona je uvijek jednaka učestanosti napona napajanja. Jedan vod izlaznog napona se vezuje na metalni sud za omamljivanje ribe, a drugi vod na centralnu elektrodu, koja je potopljena u vodu u kojoj se nalazi riba koja se omamljuje. Kućište suda za omamljivanje ribe mora biti uzemljeno nezavisno od uređaja za omamljivanje. Radna struja se podešava dodirnom površinom vode i centralne elektrode, odnosno dubinom uranjanja centralne elektrode.

Tehničke karakteristike:

  • Snaga: 200VA
  • Napon napajanja: 230V ±5%, 50Hz ±5Hz
  • Izlazni napon: 42V ±5% učestanosti napona napajanja
  • Izlazna struja: do 4A,
  • Vrijeme uključenosti izlaznog napona: 0,1s do 120h.
  • Radna temepratura -20°C do 40°C
  • Zaštita od napona dodira: sniženim naponom
  • Dimenzije 300x250x120 mm
  • Stepen mehaničke zaštite: IP65
  • Montaža na zid, vijcima.