Pretraga po kategorijama

Servisom su obuhvaćene sve vrste aparata za zavarivanje:
- demontaža aparata,  
- izrada i zamjena namotaja u \"B\", \"F\" i \"H\" klasi,
- zamjena neispravnih dijelova: ležaji, kućišta ležaja, priključna kućišta, nosači četkica, četkice, prekidači, tiristori, diode, elektronski sklopovi  itd.
- obrada kolektora, kontrola i podešavanje,
- probno ispitivanje,
- montaža,
- probni rad pod opterećenjem.
Garancija za izvršene radove je 6 mjeseci, uz poštovanje tehničkih uslova eksploatacije.